Logotyp Centrum Wspierania Rodziny

Jeśli nadużywasz alkoholu, czy innych  substancji psychoaktywnych, masz poczucie, że przekraczasz granice, ponosisz szkody osobiste, jak i Twoje najbliższe otoczenie, nie wiesz jak z tego wyjść? Centrum Wspierania Rodziny zaprasza do udziału w Programie „Grupy wstępnej edukacyjno-motywacyjnej” dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.

Głównym celem programu jest pomoc osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem, które chcą:

 • zrozumieć swoją chorobę;
 • dać sobie pomóc;
 • uwierzyć w siebie;
 • wyjść z nałogu;
 • zmienić swoje życie.

Adresatami grupy są:

 • osoby pełnoletnie (kobiety i mężczyźni), które dobrowolnie zgłaszają się do programu;
 • osoby kierowane przez różne instytucje jak np. GKRPA, MGOPS, Sąd czy kuratorów i wykazują przynajmniej minimum motywacji do zmiany;
 • osoby zamieszkujące na terenie gminy Skawina;
Dalszymi wskazaniami do programu są następujące kryteria:
 • alkohol bądź narkotyki jako najważniejszy problem;
 • minimalny wiek wynoszący 18 lat;
 • wystarczające umiejętności interpersonalne.

Miejsce: Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina.

Kwalifikacja do uczestnictwa poprzedzona jest konsultacją indywidualną z terapeutą uzależnień.

Więcej informacji na temat Programu:

 • od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie Ks. J. Popiełuszki 17 w godz. 10.00 do 20.00 www.cwr-skawina.pl;
 • lub we wtorki w godz. od 12.00 do 20.00 pod numerem telefonu 506 313 707.

Udział w programie jest bezpłatny.
Program finansowany jest ze środków gminy Skawina w  ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródło: CWR