24 listopada w godzinach 17:30 - 20:00 w okolicy PSZOK-u może dochodzić do hałasu w związku z prowadzeniem badań naukowych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz stan jakości powietrza, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przystąpił do realizacji projektu pt. „Opracowanie systemu interwencyjnej redukcji stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu”. Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu badań poligonowych na zmodyfikowanej konstrukcji generatora fali uderzeniowej, aby w sposób interwencyjny zredukować przekroczenia normowe stężeń pyłów PM2.5 i PM10 z możliwie jak największego obszaru, przeciwdziałać tworzeniu się smogu i tym samym skrócić czas ekspozycji ludzi narażonych na oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza. 

Testowany wynalazek naukowców AGH opiera się na tworzeniu cyklu fal uderzeniowych, powstających w wyniku eksplozji mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem oddziaływania fal uderzeniowych jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperatury atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów atmosfery, prowadzących do zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń powietrza. 

Planowane uruchamianie generatora będzie następowało w okresach zagrożenia wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w zakresie poziomu pyłów.

Źródło: OP