Okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu, zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.

Kierujemy do Państwa prośbę o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie do odpowiednich służb informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:
  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych, strychach, piwnicach, garażach, altankach, suterenach, opuszczonych obiektach magazynowych i innych pomieszczeniach niemieszkalnych
  • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 
Informacje, prosimy kierować do:
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, osobiście w godzinach pracy MGOPS 
oraz telefonicznie pod nr tel.:  12 276 21 37, 12 256 04 50, 12 276 87 25 lub na  telefon alarmowy 112 

Dziękujemy za okazaną pomoc, wspólnym działaniem możemy więcej!

 

Jednocześnie informujemy, iż w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatny, całodobowy telefon informacyjny  987
Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa małopolskiego.


Źródło: MGOPS