Przemoc w rodzinie można i należy zatrzymać. By osoba doznająca przemocy mogła poradzić sobie ze swoją trudną sytuacją potrzebuje wsparcia i skutecznych działań z zewnątrz, a te mogą pomóc uruchomić własne siły i zasoby osobiste, potrzebne do zatrzymania przemocy i dalszego życia bez przemocy.

Najbardziej kompleksową pomoc osoba doznająca przemocy w rodzinie może uzyskać w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – tu osoba doznająca przemocy uzyska schronienie (od 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy), wsparcie, pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Ma także możliwość skorzystania z pomocy medycznej, prawnej i socjalnej, może uczestniczyć w grupie terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie. Placówki te gwarantują też pomoc psychologiczną, terapeutyczną, socjoterapeutyczną dzieciom przebywającymi tu ze swoimi matkami.

Punkty informacyjno – konsultacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie – placówki te działają na terenie większości gmin, jest to tzn. pierwszego kontaktu. Pełnią w nich dyżury specjaliści różnych dziedzin np. psycholog, prawnik, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, policjant itp., którzy udzielają wsparcia, informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości uzyskania pomocy, sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i dzieci itp.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – oferta tych placówek nie jest skierowana wyłącznie do osób doświadczających przemocy domowej, to w sytuacji ostrego kryzysu związanego z doznawaniem przemocy osoby krzywdzone przez najbliższych mogą przez całą dobę uzyskać tu pomoc, w tym schronienie.

W niektórych gminach działają też schroniska i hostele dla ofiar przemocy w rodzinie. Większość z nich oferuje możliwość schronienia zwykle przez 3 miesiące, pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną, czasem medyczną.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-120-002 czynny przez całą dobę – Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

„Niebieska Linia” prowadzi również PORADNIĘ E-MAILOWA, gdzie pisząc w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info – również zyskasz potrzebne informacje i pomoc.

Pomoc możesz również uzyskać w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, jednostkach Policji.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 13, tel. 12 276 21 37

Czynne: poniedziałek 8.00 -17.00,
              wtorek 7.30 – 15.30,
              środa 7.30 – 15.30,
              czwartek 7.30 – 15.30,
              piątek 7.30 – 14.30

Zespół ds. pracy socjalnej i wspierania rodziny

ul. Rynek 24, tel. 12 276 73 12

Czynne: poniedziałek 8.00 -17.00,
              wtorek 7.30 – 15.30,
              środa 7.30 – 15.30,
              czwartek 7.30 – 15.30,
              piątek 7.30 – 14.30

Osoba do kontaktu - Anna Płonka

tel. 12 276 73 12 wew. 37, tel. kom. 500 378 955

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjno - Wspierający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

ul. Rynek 24, tel. 12276 73 12, 500 378 955

Czynne: środa i czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) 17.30 do 19.30 
              oraz w formie telefonicznej środę , czwartek i piątek (z wyłączeniem dni świątecznych) 16.30 do 17.30

Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17
32-050 Skawina
tel. 12 276 34 10

Czynne: poniedziałek – piątek 10.00-20.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie
ul. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel. 12 210−09−76
tel./fax. 12 210−09−77

Czynne:
poniedziałek 9.00−17.00,
wtorek – piątek 7.30−15.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa - czynny przez całą dobę
ul. Kazimierza Wielkiego 5,
32-400 Myślenice
tel.: 510 132 396 / 506 318 838
tel./fax. 12 271 04 29
e-mail: oik@myslenicki.pl.

Źródło: MGOPS