W sobotę 20 maja, na boisku sportowym LKS „Trzebol” Wielkie Drogi, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn seniorskich oraz 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu naszej gminy. Na zawodach gościliśmy też OSP Konary, które reprezentowały Gminę Mogilany. Zawody rozgrywane są na terenie całego kraju i są doskonałą okazją nie tylko do wzajemnej rywalizacji i pokazu bojowego wyszkolenia strażaków z danych jednostek. Gminny etap jest pierwszym szczeblem. Przed zwycięzcami I miejsc wśród drużyn seniorskich kolejny etap Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, odbędą się w czerwcu.W tegorocznej rywalizacji wzięło udział łącznie 12 drużyn seniorskich, w tym 1 z OSP Konary (gm. Mogilany) oraz 8 młodzieżowych (2 dziewczęce oraz 6 chłopięcych) .Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali mł. bryg. Jarosław Lach - zastępca dowódcy JRG PSP w Skawinie i sędzia główny oraz członkowie komisji - funkcjonariusze JRG PSP w Skawinie. Natomiast drużyna kobieca z OSP Rzozów zaprezentowała efekty jakie osiąga podczas swoich ćwiczeń. Dopingować strażaków przybili m.in.: Norbert Rzepisko - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec - Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Arkadiusz Wrzoszczyk - Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Piotr Strzeboński - inspektor ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Mogilany, dh Stanisław Żak - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie oraz dh Maciej Zięcik - Zastępca Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie i dh Dariusz Martyna - przedstawiciel Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mogilanach.


Sztafeta pożarnicza, która rozpoczyna rywalizację, w tym roku została odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych. Drużyny przystąpiły do drugiej konkurencji tzw. bojówki, czyli ćwiczenia bojowego, polegającego na zbudowaniu linii ssawnej, linii głównej zakończonej rozdzielaczem i dwóch linii gaśniczych, których zadaniem jest odpowiednio obrócenie (złamanie) tarczy oraz przewrócenie pachołków. Role poszczególnych zawodników są ściśle określone i wymagają od zawodników szybkiego i bardzo dokładnego wykonania swoich zadań. Wyniki, po bardzo zaciętej rywalizacji w każdej z kategorii, przedstawiają się jak poniżej.

Seniorzy (mężczyźni)

  • I miejsce - OSP Krzęcin
  • II miejsce - OSP Rzozów
  • III miejsce - OSP Facimiech

Tegoroczna rywalizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyła się na torze  przeszkód MDP zgodnego z regulaminem CTIF czyli wytycznych przyjętych i stosowanych przez Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów ( Comité Technique International de Prévention du Feu – CTIF).


Wyniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Kategoria MDP (klasyfikacja dziewcząt):

  • I miejsce - MDP OSP Krzęcin
  • II miejsce - MDP OSP Wola Radziszowska

Kategoria MDP (klasyfikacja chłopców oraz drużyn mieszanych):

  • I miejsce - MDP OSP Jaśkowice
  • II miejsce - MDP OSP Polanka Hallera
  • III miejsce - MDP OSP Rzozów

Puchary otrzymała także drużyna z Gminy Mogilany - OSP Konary.

Puchar przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Skawina po raz piąty z rzędu trafił do zawodników z OSP Krzęcin. Drużyny, które zajęły miejsca I - III otrzymały puchary, a wszystkie biorące udział w zawodach pamiątkowe dyplomy. 


Na zakończenie został odczytany protokół Komisji Sędziowskiej zawierający szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach. W końcowych przemówieniach, zarówno Burmistrz Norbert Rzepisko jak i Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, złożyli podziękowania dla wszystkich startujących drużyn za udział w zawodach, a Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy.

Tegorocznym gospodarzem zawodów była OSP Wielkie Dogi, przygotowanie i obsługa gastronomiczna spoczywała w rękach Rady Sołeckiej w Wielkich Drogach, prawidłowe wyznaczenie torów oraz komisję sędziowską zapewniła JRG PSP w Skawinie.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom!


Źródło: BZK