Ostatnie tygodnie w Gminie Skawina to czas dobrych wiadomości dla władz i mieszkańców. Powodów do świętowania jest dużo, ale jednym, zasługującym na szczególną uwagę jest uzyskanie dofinansowania w ramach programu „MALUCH +”.


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru wniosków do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” na lata 2022–2029.

Gmina Skawina uzyskała dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie 160 miejsc opieki żłobkowej na swoim terenie. Kwota nie jest mała.
Na utworzenie nowych miejsc żłobkowych Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości  6 512 080,17 zł.
Dodatkowo, zostały przyznane środki na koszty funkcjonowania nowo utworzonych miejsc żłobkowych w wysokości  4 815 360,00 zł. 
Dofinansowanie dotyczy okresu 36 miesięcy od powstania nowych miejsc żłobkowych. Gmina Skawina otrzymała zatem kwotę 11 327 440,17 zł.
Program Maluch Plus jest finansowany z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz
z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także ze środków budżetu państwa.
Serdecznie dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenie Maląg za przyznane dofinansowanie.
Przydział środków pozwoli na stworzenie nowych miejsc żłobkowych.ŹRÓDŁO: RS