Wiosna i początek lata były niezwykle aktywne dla mieszkańców naszej gminy. W ramach projektu "Aktywni Mieszkańcy mają swoje miejsce" który realizowany jest przez naszą gminę i Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z dotacji programu Program Aktywni Obywatele, mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w konkursie na Wiosenną inicjatywę.


Konkurs skierowany był do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Skawina. W szczególny sposób zapraszaliśmy do udziału przedstawicieli społeczności lokalnych, którzy chcieli poznać dobre praktyk w pracy ze społecznością lokalną oraz metodę Miejsc Aktywności Mieszkańców.

Co można było zyskać?

  • dofinansowanie 1000 zł na zakup materiałów potrzebnych do realizacji inicjatywy,
  • wsparcie merytoryczne animatorki konkursu (pomoc w zaplanowaniu akcji, włączeniu mieszkańców, dostosowaniu przedsięwzięcia do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • wsparcie promocyjne ze strony Fundacji BIS oraz Gminy Skawina

Zwycięskie projekty i ich realizacja:


Akcja sąsiedzka: Plener malarski
Grupa inicjatywna: Sołectwo Borek szlachecki
Miejsce i termin realizacji: CAK Borek Szlachecki, ul. Rekreacyjna 32, 17.06.2023 r.

W ramach akcji zostało zorganizowane międzypokoleniowe spotkanie, podczas którego starsi mieszkańcy wsi opowiadali, jak wyglądało życie w Borku Szlacheckim za ich młodości. Dzieci i młodzież wspólnie z dorosłymi oglądały pamiątkowy album o poświęcony historii wsi, próbując odszukać znane im budynki i osoby. Następnie odbyły się wspólne warsztaty malarskie w plenerze, podczas których uczestnicy malowali krajobraz i charakterystyczne miejsca, w oparciu o fotografie. Z gotowych prac została stworzona mini-wystawa w brzozowym zagajniku, zlokalizowanym w sąsiedztwie CAK-u. Dzieci otrzymały napoje i poczęstunek. Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko i biesiadowanie. W akcji wzięło udział łącznie 44 osoby.


Akcja sąsiedzka: Gra terenowa i wspólna gra w planszówki
Grupa inicjatywna: Nieformalna grupa nauczycieli wsi Borek Szlachecki
Miejsce i termin realizacji: CAK Borek Szlachecki, ul. Rekreacyjna 32, 20.05.2023 r.

Głównym punktem akcji sąsiedzkiej było przeprowadzenie gry terenowej w okolicach CAK-u. Przy budynku znajdował się punkt startowy, gdzie uczestnicy pobierali karty z mapą i szeregiem zagadek do wykonania. W akcji wzięło udział 49 osób, przede wszystkim rodziny z dziećmi. Uczestnicy zabawy, którzy prawidłowo wykonali zadania, otrzymali drobne upominki w postaci materiałów plastycznych. Dla wszystkich został także przygotowany poczęstunek. W drugiej części akcji, w budynku CAK-u odbył się turniej gier planszowych, otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Podczas wydarzenia prowadzona była sąsiedzka diagnoza – na korkowej tablicy mieszkańcy mogli przypinać kartki ze swoimi pomysłami na wydarzenia odbywające się w CAK-u.


Akcja sąsiedzka: Piknik sportowy
Grupa inicjatywna: Rada Sołecka miejscowości Facimiech
Miejsce i termin realizacji: Facimiech, Obiekt rekreacyjno -sportowy (boisko wielofunkcyjne), 27.05.2023 r.

Rada Sołecka zorganizowała wydarzenie pod nazwą "Sąsiedzki Piknik Rodzinny - Sportowy Facimiech". Głównym celem wydarzenia była integracja lokalnej społeczności i zachęcenie do aktywnego spędzenia wspólnie czasu. Do udziału w pikniku zaproszeni zostali również mieszkańcy sąsiadujących miejscowości. W ramach pikniku odbyły się rozgrywki drużyn piłkarskich i siatkarskich oraz rajd rowerowy po miejscowości. Dla najmłodszych przygotowana została strefa animacyjna, obsługiwana przez profesjonalne animatorki czasu wolnego (w tym malowanie twarzy, zabawy na dmuchańcu). Został przygotowany również rowerowy tor przeszkód. W organizację pikniku włączyła się m.in. Straż Pożarna, która zapewniła zwiedzanie wozu strażackiego. Piknik był okazją do sąsiedzkich spotkań i rozmów, również na temat możliwości rozwoju świetlicy wiejskiej. W pikniku wzięło udział około 200 osób, co pokazuje skalę zainteresowania tego typu akcjami, biorąc pod uwagę, że sama miejscowość liczy ok. 700 mieszkańców.


Akcja sąsiedzka: Warsztaty stolarskie
Grupa inicjatywna: Grupa sąsiedzka z osiedla Rzepnik
Miejsce i termin realizacji: Plac zabaw na osiedlu Rzepnik, ul. Nad Wodą, 17-18.06.2023 r.

Grupa sąsiedzka z osiedla Rzepnik w Skawinie zorganizowała rodzinne warsztaty stolarskie, podczas których zbudowane zostały dwie szafki – schowki, do sąsiedzkiej wymiany książek. Pomysł na warsztaty i wspólną budowę osiedlowych biblioteczek pojawił się podczas jednego ze spotkań zarządu osiedla i spodobał się dużej części mieszkańców. Projekt „biblioteczek” został wypracowany wraz z grupą mieszkańców jeszcze przed realizacją warsztatów i skonsultowany na grupie osiedlowej na fb. Gotowe szafki zostały pomalowane przez najmłodszych mieszkańców osiedla. Warsztaty, trwające przez dwa dni miały charakter piknikowy – każdy mógł dołączyć w dowolnym momencie, w miarę swoich możliwości angażując się w prace, lub po prostu wspólnie spędzając czas. W budowę szafek łącznie zaangażowanych było 12 osób. Gotowe biblioteczki zostały umieszczone w dwóch punktach na osiedlu. Realizacja inicjatywa przyniosła pozytywne efekty - szafeczki stały się przedmiotem dyskusji między mieszkańcami, wielu z nich na bieżąco przynosi swoje książki do wymiany, zaś spotkania przy „biblioteczkach” stają się okazją do sąsiedzkiej integracji.


Akcja sąsiedzka: Piknik rodzinny
Grupa inicjatywna: Zarząd osiedla Samborek, Skawina
Miejsce i termin realizacji: Osiedle Samborek, Skawina, tereny zielone (stare boisko ) nad rzeką Skawinką, 03.06.2023 r.

Okazją do zorganizowania pikniku był przypadający na ostatni weekend maja Europejski Dnia Sąsiada. Zarząd osiedla przygotował dla mieszkańców spotkanie integracyjne, połączone z obchodami Dnia Dziecka. Dla najmłodszych przygotowana została strefa zabawy z dmuchanym zamkiem, malowaniem twarzy oraz różnego typu zabawami sportowymi. Dla starszych zorganizowane zostały zawody sportowe. W organizacji pikniku zaangażowała się Straż Pożarna oraz grupa harcerzy, która animowała zabawy sportowe i zachęcała uczestników do aktywności. Cześć mieszkańców włączyła się w organizacji akcji poprzez przygotowanie darmowego poczęstunku dla uczestników. W akcji wzięło udział ok. 180 osób. Był to pierwszy tego typu piknik osiedlowy od lat.


Akcja sąsiedzka: Plener malarski
Grupa inicjatywna: Stowarzyszenie Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski - Wielkie Drogi
Miejsce i termin realizacji: Facimiech, świetlica wiejska, 17.06.2023 r.

W ramach wiosennej inicjatywy sąsiedzkiej została zorganizowana wystawa związaną z historią rodu Brandysów - właścicieli dóbr ziemskich i nieistniejącego już dziś dworu w Wielkich Drogach oraz warsztaty malarskie z różnych technik. Do współpracy zostali zaproszeni znajomych z sąsiedniej wsi – Facimiecha, gdzie odbyło się wydarzenie. W pierwszej części członkowie Stowarzyszenia opowiedzieli o rodzi Brandysów i ich o roli, jaką odegrali w historii wsi. Następnie odbyły się warsztaty malarskie – uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił w malarstwie olejnym, akwarelowym, malowaniu na szkle, linorycie, itp. Warsztaty były okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, wymiany doświadczeń, a także bliższego poznania się i wspólnego spędzenia czasu. Dla wszystkich uczestników przygotowany został poczęstunek. Została zamówiona również pizza, co stworzyło nieskrępowaną, zachęcającą do rozmów atmosferę. Warsztaty miały charakter międzypokoleniowy. W wydarzeniu wzięły udział 22 osoby.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”


Źródło: PSW/ Fundacja BIS