27 października w Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie odbyła się uroczystość nadania sztandaru.Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, podczas której miało miejsce poświęcenie sztandaru – ważnego symbolu patriotyzmu, historii i tradycji. W tej podniosłej chwili uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice.

Po zakończonej mszy św. wszyscy udali się do sali teatralnej. Tam też rodzice uroczyście przekazali sztandar pani dyrektor Urszuli Osielczak, która z kolei wręczyła go uczniom prosząc, by przyjęli ten dar z dumą i szacunkiem, a swoją postawą umacniali autorytet szkoły. Zaznaczyła, jak ważne dla społeczności szkolnej jest posiadanie sztandaru. Poczet sztandarowy zaprezentował go, dokładnie opisując jego wygląd – awers i rewers, a także znaczenie symboli, które na nim figurują.

Od wielu lat czekaliśmy na ten dzień, angażując się w różne działania, zmierzające do przygotowania tak ważnego dla nas wydarzenia - mówi dyrektor Urszula Osielczak.
Program części artystycznej skupiał się wokół występów uczniów wcielających się w polskich noblistów, opowiadających o swoich osiągnięciach i sukcesach. Postaciom noblistów pięknymi utworami towarzyszył chór szkolny a także szereg postaci stworzonych przez H. Sienkiewicza i S. Reymonta. Całość wzbogacona została prezentacja multimedialną, stanowiącą tło wydarzeń dziejących się na scenie. 

Ten dzień był wyjątkowy dla naszych najmłodszych uczniów - pierwszoklasistów. Złożyli oni bowiem uroczyste ślubowanie. Zanim jednak wypowiedzieli słowa przysięgi, pięknie ubrani w stroje z elementami nawiązującymi do tradycji naszej Małej Ojczyzny, zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. - dodaje wicedyrektor Joanna Józefczyk-Janek.

Następnie przyszedł czas na podziękowania. Pani dyrektor uhonorowała wszystkie osoby, które przyczyniły się do pozyskania naszego sztandaru, w tym darczyńców, dzięki którym zebraliśmy środki na finansowe na jego wykonanie. To dla nich właśnie przygotowane zostały dyplomy uznania, pamiątkowe filiżanki i kwiaty, jako wyraz wdzięczności społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz społeczną wrażliwość. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do szkoły, który był okazją do świętowania, rozmów a przede wszystkim podziękowań. 


Zorganizowanie tej pięknej uroczystości nie byłoby możliwe bez wsparcia i życzliwości przyjaciół szkoły i darczyńców. Zatem serdecznie podziękowania za wsparcie dyrekcja szkoły kierujemy do:
  • Spółdzielni Uczniowskiej „Szansa”, za zakup pięknych strojów dla pierwszoklasistów oraz pamiątkowych personalizowanych filiżanek dla fundatorów sztandaru
  • Rady Rodziców, za przygotowanie ciast, dekoracji kwiatowych, pomoc organizacyjną i finansową
  • Pana Dominika Adasia – Ogród i Warsztat „Przy wozie”, za podarowanie pięknych wrzosów w podziękowaniu dla darczyńców
  • Pana Michała Opyrchała – Hurtownia „Ola”, za nieodpłatne przekazanie napojów dla dzieci i zaproszonych gości
  • Pana Czesława Żmudy – firma „Tolo”, za nieodpłatne przekazanie artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania poczęstunku
  • Pana Pawła Pstuś – Hurtownia „Struś” - za nieodpłatne przekazanie artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania poczęstunku

 
 Źródło, tekst artykułu i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie