Od 1 stycznia 2023 używanie starych kotłów niespełniających wymagań dla klas 3,4 lub 5, według normy PN-EN 303-5:2012 - czyli tzw. kopciuchów jest nielegalne. Zakaz ten dotyczy także właścicieli kominków lub pieców wolnostojących, które nie spełniają określonych wymagań. Muszą one zostać do nich dostosowane lub zlikwidowane.

Zachęcamy mieszkańców do wymiany pieców i kotłów, które mają 3,4 lub 5 klasę na inne ekologiczne źródło ciepła. Pomimo możliwości dalszego ich eksploatowania ( kotły 3 i 4 klasy do końca 2026 oraz kotły węglowe 5 klasy do końca 2029 ) warto pomyśleć o wymianie już teraz. Dla wniosków o udzielenie dotacji gminnej złożonych do końca 2023 roku (z zamiarem dokonania wymiany kotła w roku 2024), kwoty dotacji nie ulegną zmianie. Po 1 stycznia 2024 dotacja gminna będzie niższa. Dlatego warto zabrać się za to już teraz i zacząć od kontaktu z ekodoradcą w celu zasięgnięcia informacji o dofinansowaniach.

Wydział Ochrony Powietrza Referat Efektywności Energetycznej  Skawina , ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej):

  • Dawid Kapusta  - starszy inspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM) e-mail: d.kapusta@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, pok. 1
  • Ewelina Podkopacz  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM) e-mail: e.podkopacz@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 014, kom.:532 085 350, pok.4
  • Dominik Kowalik  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM) e-mail: d.kowalik@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 167, pok. 1
  • Aneta Błaszczyk  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM) e-mail: a.blaszczyk@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, kom.:882 353 455, pok. 1
  • Krzysztof Szulada - inspektor,  ekodoradca (projekt LIFE) e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 014, kom.: 789 204 751,  pok. 4

Dostępne obecnie programy dotacyjne:

  • dotacja gminna do wymiany kotła,
  • program CZYSTE POWIETRZE,
  • ulga termomodernizacyjna.

W niektórych przypadkach połączenie tych dopłat pozwoli na sfinansowanie sporej części całego przedsięwzięcia.

PAMIĘTAJ - od 1 stycznia 2023 roku za używanie kopciuchów niespełniających powyższych norm grożą mandaty w wysokości 500 zł lub grzywna nawet do 5 tys. zł. 

NIE CZEKAJ, WYMIEŃ PIEC JUŻ TERAZ!


Źródło : OP