7 maja 2024 r. o godz. 17.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie im. mec. Macieja Sikluckiego, Rynek 1 odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Skawinie

Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja

Porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postanowienie Nr 501/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Skawinie znajduje się w załączniku.