Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia: 25.04.2024 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Przyczyny
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Rok 2024
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacjach PMŚ: Kraków, ul. Bulwarowa; Kraków, os. Piastów; Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami; Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; Muszyna, Aleja Zdrojowa; Niepołomice, ul. 3 Maja; Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna; Nowy Targ, Al. Tysiąclecia; Olkusz, ul. Cegielniana; Oświęcim, ul. J. Bema; Rabka-Zdój, ul. Orkana; Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej; Tuchów ul. Chopina; Zabierzów, ul. Wapienna; Zakopane, ul. Sienkiewicza za okres od 01.02.2023 do 31.01.2024 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: bocheńskiego, nowosądeckiego, wielickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, tarnowskiego, krakowskiego, tatrzańskiego; miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10: 2 545 700.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.


Źródło: PCZK / OP