Centrum Usług Społecznych poszukuje specjalistów z zakresu usług społecznych, m. in. takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i psychologia, w celu utworzenia bazy usług dostępnych dla mieszkańców gminy Skawina, a także dla pracowników CUS współpracującymi z mieszkańcami.


Celem CUS jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o wymienionych wyżej usługach, kluczowych dla ich zdrowia i dobrego funkcjonowania mieszkańców gminy Skawina. Zachęcamy specjalistów do zgłaszania się do odpowiednich baz zamieszczone są na stronie internetowej CUS pod linkami:

Dziękujemy za Państwa za pomoc i zaangażowanie w rozwijanie dostępu do usług społecznych w naszej gminie! Razem możemy wiele!

W razie pytań odnośnie bazy usług zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: m.kopec@mgops.skawina.net  lub numer telefonu: 785 324 114.


Źródło: CUS