Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej MŚP).

Instytucją Zarządzającą środkami z rezerwy przeznaczonymi dla przedsiębiorców jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna - Waluta: euro - Tryb wyboru projektów: konkursowy.

Szczegółowe informacje o programie pod nr tel. 887-043-369 oraz na stronie https://reopen.biz/

Program działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w załączniku. 


Źródło: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.