Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w szkoleniach i doradztwie z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarach tematycznych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii. Projekty szkoleniowe skierowane są do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z wybranych sektorów, mających swoją siedzibę na terenie kraju. Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r.

Projekt na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizują: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., CTS Sp. z o. o. oraz KDKINFO Sp. z o. o.
Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to: handel, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, odzysk materiałowy surowców, komunikacja marketingowa, IT oraz żywność wysokiej jakości.

W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, która może zostać przyznana na 1 pracownika (nie ma limitu na firmę). Maksymalna kwota dofinansowania na osobę dla poszczególnych branż:

  • handel - 6 656,00 zł netto
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 6 581,70 zł netto
  • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja - 6 698,30 zł netto
  • odzysk materiałowy surowców - 6 526,90 zł netto
  • komunikacja marketingowa - 6 389,70 zł netto
  • IT - 6 800,00 zł netto 
  • żywność wysokiej jakości - 7 767,20 zł netto
Wsparcie będzie realizowane do 30 czerwca br.

Celem projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie rekomendacji nadzwyczajnych sektorowych rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii.

Szczegóły na stronie PARP: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło: PARP/RS-CWP