Pierwszy etap Budowy Północnej Obwodnicy Skawiny

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

OŚ PRIORYTETOWA: Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

DZIAŁANIE: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 154 595,91 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 594 464,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28.09.2005 r. do 28.12.2006 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 18.06.2009 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny, tj. budowa nowej drogi gminnej kl. G o długości 998m, szerokości jezdni 7 m z własną kanalizacją opadową, oświetleniem i chodnikiem jednostronnym oraz budowę łącznika – drogi gminnej kl. L (z kan. opadową, oświetleniem i chodnikiem dwustronnym), prowadzącego od końca pierwszego odcinka Obwodnicy do połączenia z ul. Przemysłową. Łączna długość wybudowanej drogi 1,27 km. Miejsce przecięcia się odcinka Obwodnicy i Łącznika stanowi wybudowane w ramach projektu skrzyżowanie.

Podstawowym, ogólnym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez:

  • Zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich,
  • Zredukowanie czasu podróży,
  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu


„Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”