W dniu 28 grudnia 2023 r., Rada Miejska w Skawinie podjęła ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, przyjmując ambitny dokument zatytułowany "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku" (SUMP). Ten kompleksowy plan stanowi odpowiedź na potrzeby mobilności i transportu w gminie do 2030 r., oraz w perspektywie do roku 2040. Opracowanie opiera się na dogłębnej diagnozie przeprowadzonej w 2022 roku, która uwzględniała zarówno ilościowe, jak i jakościowe badania mobilności mieszkańców.


Plan zrównoważonej mobilności, opracowany z myślą o przyszłości, koncentruje się na stworzeniu spójnego i zintegrowanego systemu transportowego, dostępnego dla wszystkich grup społecznych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Celem jest zapewnienie mieszkańcom szybkich, komfortowych, ekologicznych i cenowo atrakcyjnych opcji transportowych. Kluczową rolę odgrywa rozwój transportu kolejowego, autobusowego, rowerowego i pieszego, mający na celu redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Plan przewiduje także rozwój infrastruktury drogowej, z naciskiem na bezpieczeństwo i dostępność dla rowerzystów i pieszych. Zmiany w zarządzaniu niektórymi drogami, nowe połączenia drogowe oraz eliminacja ruchu tranzytowego z centrum Skawiny mają na celu zmniejszenie hałasu, poprawę jakości powietrza i ulepszenie przestrzeni publicznych.

Plan SUMP dla Skawiny jest również istotny w kontekście edukacji ekologicznej i promowania zrównoważonych zachowań wśród mieszkańców gminy. Jego realizacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy, stymulowania lokalnej gospodarki oraz przyciągania inwestycji. Dokument był szeroko konsultowany z mieszkańcami i instytucjami zewnętrznymi, co świadczy o jego społecznym przyjęciu i zasadności.

Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności do 2030 roku jest kolejnym krokiem milowym dla Gminy Skawina, stanowiącym odpowiedź na wyzwania ekologiczne i społeczne, a także otwierającym drogę do lepszego, zdrowszego i dynamicznego środowiska transportowego w naszej gminie.

Równocześnie na tej samej sesji Rady Miejskiej w Skawinie przyjęty został przyjęty „Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP), który ma za zadanie uporządkowanie i zintegrowanie działań w dziedzinie rozwoju zrównoważonej mobilności na całym obszarze Metropolii Krakowskiej, a także w efekcie zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego transportu z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności na danym obszarze.

Dokumenty do pobrania TUTAJ.


Źródło: RS