W poniedziałek 5 września o godz. 17.30 w sali obrad skawińskiego ratusza odbyło się wręczenie dyplomów i upominków dla tegorocznych stypendystów i osób uhonorowanych nagrodą sportową Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Nagrody i Stypendia zostały przyznane mieszkańcom naszej gminy, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w dyscyplinach olimpijskich oraz trzech dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla naszej gminy tj.: inline alpine, crossmintonie i brydżu sportowym.


Nagrody i stypendia sportowe w liczbach:

  • liczba stypendystów w 2022 roku: 43 osoby
  • liczba osób nagrodzonych nagrodą Burmistrza: 17 zawodników i trenerów
  • długość wypłaty stypendiów: od lipca - grudnia 2022 (łącznie 6 miesięcy)
  • Kwota przeznaczona na nagrody: 30 700,00 zł
  • Kwota przeznaczona na stypendia: 165 192,00 zł
  • Łączna kwota jaka przeznaczono na stypendia i nagrody w 2022 roku: 195 892,00 zł
  • Dyscypliny sportowe w których przyznano stypendia: karate kyokushin, badminton, pływanie, brydż sportowy, crossminton, inline alpine, kolarstwo BMX, piłka nożna, lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie, koszykówka.

Wszystkim stypendystom i nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!