Pewnie się zastanawiacie o co chodzi? Już spieszymy z wyjaśnieniami.

Prowadzimy aktualnie inwentaryzację zieleni na skawińskim Rynku. Drzewa są badane bezinwazyjnie – tomografem. Metoda ta pozwala określić stan drewna w pniu, dostarczając precyzyjnej informacji o rozmiarze i lokalizacji zgnilizn, wypróchnień i innych ubytków mających wpływ na stabilność drzewa.

Na czym w praktyce polega to badanie?

Badanie tomografem polega na umieszczeniu na pniu drzewa czujników, które są ostukiwane młotkiem. Urządzenie mierzy czas rozchodzenia się fali dźwiękowej od uderzenia, pomiędzy czujnikami. Wynik to obraz pokazany na ekranie komputera. Odpowiednia kolorystyka odzwierciedla stan pnia. W różnych kolorach zobrazowane są zdrowe tkanki, zgnilizna i pustki. Stan drzew pozwoli przewidzieć potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Liczymy jednak, że nie będzie potrzeby ingerencji, a drzewa okażą się, jak na swój wiek, zdrowe.


Źródło: Referat Kształtowania Zieleni