Azbest jest niemal wszędzie, ale w budownictwie jednorodzinnym najczęściej spotkamy go w formie pokrycia dachowego. Czy azbest stosowany niegdyś do produkcji falistych płyt azbestowych może zagrażać zdrowiu? Wiele osób wciąż nie do końca wierzy w jego szkodliwość. To błąd.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do skorzystania z bezpłatnego odbioru azbestu.

Gmina Skawina całkowicie finansuje koszty:

  • załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, 
  • transportu tych odpadów
  • oraz ich składowania. 

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych czy elewacji. Akcja trwa do 30 listopada 2022 r.

Druk wniosku o dokonanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, można pobrać w wersji elektronicznej TUTAJ.
Wersja papierowa dostępna jest także bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska UMiG Skawina, ul. Rynek 14, pok. nr 2, tel. Kontaktowy: 12 277 01 08.