W załączeniu publikujemy opracowanie w formie raportu obejmującego analizę i dobór wskaźników dla realizacji założeń Gospodarki o obiegu zamkniętym dla Miasta Skawina.

Opracowanie zostało zrealizowane w celu identyfikacji najważniejszych problemów i wyzwań, z jakimi mierzy się obecnie Miasto Skawina w kontekście transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej, a także zaproponowania możliwych działań oraz wskaźników służących do monitorowania postępu procesu transformacji w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym.