W załączeniu publikujemy raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Skawina 2015-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 oraz z Programu ochrony środowiska dla Gminy Skawina na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2028 za okres 2021-2022.