W ramach części ZIMA projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” został zorganizowany konkurs dla szkół podstawowych na zbiórkę makulatury.


Konkurs miał charakter proekologiczny i edukacyjny, a jego celem było:

 • szerzenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi - promocja zasad właściwej segregacji odpadów;
 • kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Skawina, w tym dzieci i młodzieży;
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko przy jednoczesnym wskazaniu konkretnych działań pokazujących, jak ograniczyć jego negatywny wpływ;
 • promowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zero waste wśród dzieci;
 • zbiórka makulatury w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Konkurs na zbiórkę makulatury trwał od 6 do 15 marca w szkołach podstawowych. Zebrana makulatura została odebrana i zważona przez pracowników Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie.

Do konkursu zgłosiło się 10 placówek oświatowych z terenu Gminy Skawina. Były to:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Mickiewicza 11a, 32-050 Skawina;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. Wyspiańskiego 5, 32-050 Skawina;
 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach, Pozowice 170, 32-051 Wielkie Drogi;
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów;
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach, ul. Szkolna 3, 32-051 Wielkie Drogi;
 • Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna;
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej, ul. Szkolna 10, 32-053 Wola Radziszowska;
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka;
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie, Rzozów 90, 32-052 Radziszów.

W wyniku konkursu wyłoniono trzy szkoły podstawowe, które zebrały największą ilość makulatury przypadającą w przeliczeniu na jednego ucznia.


Zebrano w sumie 18 040 kg. Najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia zebrała Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie – 31,15 kg /ucznia, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach – 20,00 kg /ucznia, trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie – 18,25 kg / ucznia.


Gratulujemy zwycięzcom!


Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.