Ostatnie lata pokazują, że skutki zmian klimatu dotyczą nie tylko miast, ale również wsi. Skala utrzymujących się upałów, ale także zmiennej pogody i przelotnych opadów, powodują, że coraz częściej dochodzi do kurczenia się zasobów wodnych w naturalnych zbiornikach wody. Rozwiązaniem jest retencja, która już na poziomie mikro daje efekty. Od nas zależy czy będziemy oszczędzać wciąż kurczące się zasoby. Jednym ze sposobów, które możemy wykorzystać na własnej działce jest stworzenie ogrodu deszczowego. 


Zapraszam do zapoznania się z naszą publikacją (do pobrania w załączeniu). Tam krok po kroku opisaliśmy jak stworzyć ogród deszczowy, jakich materiałów użyć i jakie rośliny sadzić. Z pewnością będzie dla Państwa dobrym źródłem wiedzy. Dziś każdy z nas może mieć swój mały wkład w zbieranie wody opadowej czy zatrzymanie jej przez tworzenie ogrodu deszczowego. To wcale nie jest skomplikowane. - mówi Tomasz Ożóg z-ca burmistrza Skawiny.


Co to jest ogród deszczowy?
To forma zagospodarowania terenu poprzez nasadzenie roślin w gruncie o zwiększonej przepuszczalności lub w pojemniku, do którego trafia woda opadowa z powierzchni znacznie większej niż powierzchnia samego ogrodu np. z dachu.

W ogrodzie deszczowym sadzimy rośliny takie jak np. turzyca, sit rozpierzchły, kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, krwawnica pospolita, narecznica samcza, wietlica samicza, wierzba purpurowa „Nana”, dereń biały. Są to rośliny charakterystyczne dla mokrych łąk, które znoszą okresy suszy i zalewania, a ich korzenie bądź kłącza oczyszczają wodę deszczową z zanieczyszczeń.


Jakie są zalety ogrodu deszczowego?

  • zwiększają bioróżnorodność, dzięki posadzonym w nim roślinom, które przyciągają owady, płazy czy ptaki;
  • zmniejszają ilość wód deszczowych, które trafiają do kanalizacji;
  • zmniejszają koszty związane z podlewaniem ogrodu, ponieważ trafia do niego woda deszczowa np. z dachu;
  • przeciwdziałają podtopieniom w przypadku nagłych ulew;
  • oczyszczają wodę i glebę dzięki różnorodnym warstwom podłoża i systemom korzeniowym roślin;
  • obniżają temperaturę otoczenia;
  • są piękne i nadają walorów estetycznych nieruchomości;


 Stworzenie ogrodu deszczowego nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ani sprzętu.


 


Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.