25 lutego br. Młodzieżowa Rada Miejska w Skawinie uczestniczyła w konferencji „Młodzi w Demokracji”, czyli Ogólnopolskiej Akademii Młodzieżowych Radnych w Warszawie, organizowanej przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Skawińską młodzież reprezentowali w Warszawie: Przewodnicząca MRM Katarzyna Paciorek oraz Koordynator MRM Adrian Musiał.


Nasi reprezentanci mieli okazję omówić z małopolskimi i krajowymi działaczami wiele istotnych spraw m.in. ideę powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego, która jest jednym z najważniejszych postulatów wysuwanych przez młodzież naszego regionu. MRM Skawina będzie czynnie działać na rzecz powstania tego organu.