Wspomnienia okresu pandemicznego zostawiliśmy już daleko za sobą, jednak pokłosie owego mrocznego czasu zaowocowało niezliczonymi wytworami wyobraźni, których efekty obserwujemy nadal. To, że w tym okresie czas się zatrzymał można rozumieć dwojako – zatrzymał się, ponieważ cały świat nacisnął mocno na hamulec, ale zatrzymał się również, ponieważ to, co było wcześniej nabrało nowej wartości i znaczenia. Wspomnienia, odczucia, doznania – to wszystko zostało w każdym z nas i dzięki temu mogło zakwitnąć na nowo, między innymi w obrazach…

Serdecznie zapraszamy na wystawę malarskich pejzaży Joanny Machejek pt.: „Zatrzymane w czasie”. Wernisaż wystawy odbędzie się 19 listopada o godzinie 17:00 w Kawiarni Live-Book Cafe, ul. Władysława Sikorskiego 18, Skawina.

Wystawa zostanie w kawiarnianej przestrzeni do 18 stycznia 2024 r.