Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne spotkania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym oraz szkoleniowym. Spotkania dedykowane są podmiotom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tematyką spotkania będą: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy z biurem stowarzyszenia (a.kania@bliskokrakowa.pl).

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ 29 marca 2021 r. w formie online na platformie CLICKMEETING w godzinach:

  • spotkanie informacyjno-konsultacyjne (projekty niekomercyjne dla gmin i stowarzyszeń): 15:00 – 16:00
  • spotkanie szkoleniowe (rozwój działalności gospodarczej i przygotowanie biznesplanu): 16:00 – 17:00

Osobom zainteresowanym, po wcześniejszym zgłoszeniu, zostanie przesłany link do spotkania.

UWAGA! Na spotkania obowiązuje osobna rejestracja!


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR oraz zrealizowany Plan Komunikacji.


Źródło: LGD Blisko Krakowa