Do 9 kwietnia 2021 r. Urząd zawiesza bezpośrednią obsługę. Sprawy, które wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty (daty i godziny wizyty) z poszczególnymi Wydziałami. Kontakt z Urzędem będzie zachowany poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej i komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez wrzucenie wniosku (dokumentu, podania) do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy Rynek 3 oraz Rynek 14, dostępnego w godzinach pracy Urzędu. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana, ale każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

Prosimy o wyrozumiałość - sprawy, które nie są niezbędne do załatwienia, prosimy odroczyć na późniejszy czas.

Dane kontaktowe do wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie znajdują się TUTAJ oraz poniżej.

DZIENNIK PODAWCZY

12 277 01 00; 12 277 01 01

SEKRETARIAT

12 277 01 30

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

12 277 01 19; 12 277 01 29

WYDZIAŁ PODATKÓW

12 277 01 31; 12 277 01 07

WYDZIAŁ FINANSOWY

12 277 01 23

BIURO RADY MIEJSKIEJ

12 277 01 96

BIURO DS. KADR I PŁAC

12 277 01 17

WYDZIAŁ MIENIA I GEODEZJI

12 277 01 56; 12 277 01 54

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

12 277 01 64; 12 277 00 05

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja Stanu Cywilnego

12 2770171

12 2770007

Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

12 277 01 61

12 2770162

Postępowania meldunkowe, zaświadczenia z ewidencji ludności:

12 2770160

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

12 277 01 52; 12 277 01 81

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII

12 277 01 84

12 277 01 90

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

12 277 01 69

WYDZIAŁ OCHRONY POWIETRZA

12 277 00 0; 12 277 01 67; 12 277 01 68; 12 277 00 14; 12 277 00 16

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

12 277 01 06; 12 277 01 53; 12 277 01 08; 12 277 01 50  

WYDZIAŁ EDUKACJI

12 277 01 43; 12 277 01 45

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I WSPÓŁPRACY

12 277 00 80; 12 277 01 34; 12 277 01 03

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

12 256 10 55

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY

12 276 34 10; 12 276 01 27

WYDZIAŁ INWESTYCJI

12 277 01 73; 12 277 00 17; 12 277 01 82

STRAŻ MIEJSKA

12 276 29 73

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

12 277 01 59

12 277 01 58

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

12 277 01 79


Źródło: PSW