Logo LGD Blisko Krakowa

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa działająca na terenie gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w naborach nr 1, 2, 3 i 4/2021. Wnioski będą przyjmowane od 30 kwietnia do 14 maja 2021 r. w siedzibie LGD. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.

  • Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskaźnik produktu 1.2.1. Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.
  • Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskaźnik produktu 1.2.2. Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.

  • Ogłoszenie o naborze nr 3/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskaźnik produktu 1.1.2. Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.
  • Ogłoszenie o naborze nr 4/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: działań służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskaźnik produktu 3.3.1. Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło: LGD Blisko Krakowa