Gmina Skawina otrzymała 4 mln 382 tys. złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę ul. Torowej oraz budowę nowej łączącej się z nią drogi. 

Dofinansowanie pokryje 50% wartości całej inwestycji. Oprócz położenia nowej nawierzchni, prace obejmą także budowę ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji, poboczy oraz oświetlenia ulicznego.

Przekazanie środków było doskonałą okazją do poruszenia z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem tematu bardzo ważnych inwestycji. Burmistrz Norbert Rzepisko rozmawiał między innymi o przyszłym przedsięwzięciu związanem z zabezpieczeniem Gminy Skawina przed powodzią. Poruszono także temat budowy całkowicie nowej przeprawy nad rzeką Skawinka.

Dofinansowanie na ręce Burmistrza Norberta Rzepisko złożył Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W uroczystości przekazania środków udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk oraz Radny Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala.