Logotyp Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Peronu Rzozów Centrum wraz z robotami towarzyszącymi od km 2,535 do km 2,810 w ramach Inwestycji: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec w torze nr 1 w km 0,150 – 46,480 dla zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka” realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”””, na dz. nr 532/1 obr. Rzozów j. ewid. Skawina.

Szczegółowe informację można znaleźć w załączniku poniżej.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie