Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa działająca na terenie gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w naborach nr 5, 6, 7 i 8/2021. Wnioski będą przyjmowane od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. w siedzibie LGD. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.

  • Ogłoszenie o naborze nr 5/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.
  • Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.
  • Ogłoszenie o naborze nr 7/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.
  • Ogłoszenie o naborze nr 8/2021 dotyczy wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Link do ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło: LGD Blisko Krakowa