Logotyp z napisem Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Skawinie

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprasza na akcję pobierania krwi. Akcja odbędzie się 23 czerwca 2021 r. (środa), w godzinach od 8.30 do 13.00 przy Hali Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Konstytucji 3 Maja w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi.

Źródło: HDK PCK w Skawinie