logotyp Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 400 Śledziejowice-Skawina na terenie miasta Skawina na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Waldemara Kubika, reprezentującego wykonawcę – OTS-IP Sp. z o.o., ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 14 kwietnia 2021 r., uzupełniony: 25 maja 2021 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

  • na terenie powiatu krakowskiego, w mieście Skawina, obręb Skawina oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi w załączonym piśmie. 

Szczegółowe informację można znaleźć w załączniku poniżej.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie