Trwają prace porządkowe w Parku Miejskim i na Starorzeczu. Usuwane są gałęzie i odpompowywana jest woda. Prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzegania zaleceń obecnych na miejscu służb porządkowych.

Mimo trudnej sytuacji mamy także bardzo dobre wieści! Powódź nie zrobiła na łabędziej rodzinie żadnego wrażenia, a pisklaki z rodzicami mają się bardzo dobrze.