W imieniu dr inż Sławomiry Hajduk z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej realizującej badania naukowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców w projektach smart city zapraszamy mieszkańców gminy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Smart cities stanowi jedną z koncepcji rozwoju współczesnego miasta, która jest odpowiedzią na zmiany technologiczne i klimatyczne XXI wieku. Smart city można określić jako miasto, które w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dąży do zrównoważonego rozwoju własnego (gospodarczego, społecznego itp.) oraz jego otoczenia (jakość życia, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie, turystyka itp.). Osiągnięcie tych zamierzeń wymaga zaangażowania mieszkańców, aby optymalnie zaspokoić ich potrzeby.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane tylko na potrzeby prowadzonych badań naukowych. Jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny do 31.07.2021 r. w wersji polskiej i angielskiej: 


Źródło: Politechnika Białostocka