Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie zwraca się z apelem o racjonalne korzystanie z wody pitnej.

W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym spowodowanym znacznymi opadami deszczu i bardzo trudną sytuacją na ujęciu wody w Skawinie ZWiK Sp. z o. o zwraca się z apelem do odbiorców usług o racjonalne gospodarowanie wodą i wykorzystywanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.