Grafika przedstawia budynek dworca PKP w Skawinie w słoneczny dzień

W dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Warsztaty Charrette są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

Warsztaty urbanistyczne Charrette to coraz popularniejsza metoda projektowania z udziałem decydentów, interesariuszy i mieszkańców. Obejmują one różnorodne formy partycypacji i konsultacji społecznych. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i arterii komunikacyjnych, tworzeniu przestrzeni publicznych, dla poprawy funkcjonowania istniejących osiedli, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

W Skawinie, w perspektywie 5-10 lat, teren pomiędzy ulicami Kolejową, Niepodległości, Mickiewicza i Krakowską ulegnie przekształceniom. Rozwinie się Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Wzdłuż ul. Kolejowej może pojawić się nowa zabudowa, nowe funkcje, usługi, przestrzenie publiczne, mieszkania, miejsca pracy i rekreacji. Kontynuowane będą remonty kolejnych ulic: Batorego, Kilińskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Niepodległości, Okrężnej, Sikorskiego, Sobieskiego, Spółdzielczej, Troski i Węgierskiej.

W określeniu charakteru tych miejsc powinni brać udział ich Mieszkańcy i osoby korzystające z tego obszaru. Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w ramach europejskiego projektu RiConnect, powołana została Lokalna Grupa URBACT, w której urzędnicy samorządowi współpracują z lokalnymi organizacjami społecznymi i mieszkańcami w celu przygotowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Prowadzone są też profesjonalne analizy uwarunkowań terenu. Powołano do tego zespół urbanistów związanych z Politechniką Krakowską. We współpracy z UMiG Skawina zespół analizuje istniejące i możliwe rozwiązania transportowo-komunikacyjne, błękitno-zieloną infrastrukturę, przestrzeń publiczną, dostępność usług społecznych i komercyjnych, miejsc spotkań i rekreacji. Zbierane są opinie mieszkańców na temat problemów i oczekiwanych długoterminowych kierunków rozwoju oraz charakteru obszaru pomiędzy Dworcem i ul. Kolejową a Rynkiem i os. Stare Miasto. Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest internetowa ankieta. Zachęcamy do udziału w niej wszystkich mieszkańców Skawiny.

Realizowane dotąd działania są elementami dłuższego procesu, którego kulminacją będą Warsztaty Charrette. W dniach 25-31 sierpnia, w Pałacyku Sokół na terenie Parku Miejskiego w Skawinie będą prowadzone spotkania otwarte i dyskusje oraz szereg sesji tematycznych i projektowych, których celem jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju tego ważnego kwartału Skawiny.

Oto szczegółowy terminarz warsztatów:


Proces konsultacyjno-projektowy: warsztaty Charrette i Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem, realizowany jest w ramach projektu RiConnect, Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities w ramach Programu URBACT
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Źródło: Metropolia Krakowska, RS