Coraz częściej pojawiają się pytania związane z zamknięciem fragmentów ul. Krakowskiej. W tym momencie wykonawcy są na etapie uzyskiwania opinii i pozwoleń na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Dopiero wtedy będziemy znali ostatecznie trasy objazdów oraz termin zamknięcia fragmentów ul. Krakowskiej.

Brak szczegółowych informacji wynika z tego, że budowę rond na ul. Krakowskiej nie realizuje Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Robi to prywatny wykonawca (2 ronda przy cmentarzu) i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (rondo przy obwodnicy). 

Wszyscy starają się tak skoordynować swoje inwestycje, by zamknięcia nastąpiły w tym samym momencie przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego przejazdu komunikacji miejskiej. To wielkie wyzwanie organizacyjne.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie od kilku miesięcy zabiega u obydwu wykonawców, by utrudnienia nie dotyczyły autobusów. To był wymóg konieczny - nie wyobrażamy sobie, by komunikacja miejska była prowadzona objazdami. Naciski przyniosły efekt i już teraz wiemy na pewno, że utrudnienia nie będą dotyczyły autobusów i przez cały czas będą one kursowały po stałych trasach. Dzięki temu komunikacją miejską będzie można dotrzeć do Krakowa znacznie szybciej niż dotychczas. Autobus nie będzie stał w korkach i stanie się w tym czasie najszybszym środkiem lokomocji. 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie chce przekazywać mieszkańcom pewne i sprawdzone informacje, a na razie są tylko plany, które opiniują i zatwierdzają różne instytucje. Temat oczywiście budzi emocje, a mieszkańcy i chcą jak najszybciej wiedzieć, jakie będą objazdy i kiedy nastąpią utrudnienia. Rozumiemy to. Dlatego poniżej przedstawiamy plany z zastrzeżeniem, że zarówno trasy objazdów jak i terminy rozpoczęcia prac mogą ulec zmianie.


Zamknięcie fragmentu ul. Krakowskiej od ul. Lipowej do skrzyżowania z obwodnicą i ul. Skotnicką

  • Planowane zamknięcie - połowa października
  • Objazd: ul. Torowa - Przemysłowa - Chmielka - obwodnica Skawiny


Zamknięcie fragmentu ul. Krakowskiej na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki

  • Planowane zamknięcie - połowa października
  • Objazd: ul. Niepodległości - Kolejowa - Jagielnia


To orientacyjne terminy, które mogą ulec zmianie. Gdy tylko będą znane, niezwłocznie pojawią się informacje na wszystkich gminnych kanałach informacyjnych.