Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Skawinie podinsp. Markiem Kowalikiem serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców miasta i gminy Skawina do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

13 października 2021 r. o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej

Tematem przewodnim debaty będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz omówiona zostanie sytuacja związana z jakością powietrza na terenie miasta i gminy Skawina. Celem spotkania będzie zdiagnozowanie bieżących problemów występujących na terenie miasta i gminy Skawina, mających związek z bezpieczeństwem mieszkańców i wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję lub inne podmioty. Spotkanie z Państwem z pewnością pozwoli nam na wspólne wypracowanie i zaplanowanie działań dążących do wyeliminowania lub przynajmniej zminimalizowania występujących zagrożeń.

Podsumujemy także stan bezpieczeństwa na terenie gminy, a także omówimy problemy społeczne występujące lokalnie, m.in. zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w debacie!

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie