Słaby stan zdrowia psychicznego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania występują w każdym wieku, u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności. Od kilku lat rośnie w województwie małopolskim liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. O pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego młodych mieszkańców świadczy wzrost zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania, spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in. uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także wzrastający współczynnik samobójstw.

W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową współczynnika samobójstw w grupie dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie panująca pandemia zapewne pogarsza sytuację. Dominującą przyczyną prób samobójczych jest depresja, której, jak głoszą specjaliści, nie wolno lekceważyć, zwłaszcza w obecnej bardzo trudnej sytuacji pandemii, trudnej nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę ważną rolę środowiska szkolnego w kształtowaniu zasobów dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie wzmacniania odporności psychicznej oraz zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, Szpital Klinicznym. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaproponował współpracę i realizację w placówkach na terenie gminy Skawina Programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pod nazwą: „Ty decydujesz jak Reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. Oddziaływania programu stanowią kompleksową ofertę mogącą przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym zmniejszenia ryzyka suicydalnego. Zachęcamy szkoły podstawowe z terenu gminy Skawina do współpracy i realizacji programu, który stanowić będzie uzupełnienie działań profilaktycznych i zapobiegawczych prowadzonych w gminie Skawina przez różne podmioty i instytucje.

Czas realizacji programu obejmuje rok szkolny 2021/22 (od września 2021 do czerwca 2022). W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Szczegóły merytoryczne oraz organizacyjne dot. programu zostały przekazane do szkół podstawowych naszej gminy.

Samobójstwom wśród dzieci i młodzieży można zapobiegać, dlatego też zachęcamy do współpracy ze Szpitalem Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie w zakresie realizacji Programu.

Program realizowany jest przez Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1001/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 188.000 zł.

Źródło: Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie/Centrum Wspierania Rodziny