11 października br. w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego skawińskiego Ratusza odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego w ramach programu „Mały Strażak 2021” sprzętu szkoleniowego oraz umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Gminy Skawina.

Sprzęt oraz umundurowanie zakupione zostały w ramach realizacji zadania pn.: „Zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) jednostek OSP z obszaru Gminy Skawina, poprzez zakup i wyposażenie młodych strażaków w odzież oraz sprzęt ćwiczebny" w ramach programu „Mały Strażak 2021”.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skawina zostały doposażone w:

  • MDP OSP w Jaśkowicach: hydronetkę metalową na zawody MDP (1 szt.), tarczę nalewową z akumulatorem na zawody MDP (1 szt.);
  • MDP OSP w Rzozowie: tarczę nalewową z akumulatorem na zawody MDP (1 szt.), płotek lekkoatletyczy na zawody MDP (1 szt.)
  • MDP OSP w Krzęcinie: umundurowanie MDP (13 kpl.)

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele doposażonych drużyn pożarniczych wraz ze swoimi opiekunami.


Źródło
: BZK / RS