W dniach 25 listopada - 10 grudnia bierzemy udział w międzynarodowej kampanii pn. „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”. Celem jaki sobie stawiamy jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc stanowi naruszenie praw człowieka. Chcemy również wzmocnić lokalne struktury przeciwdziałające przemocy wobec kobiet oraz wzmocnić powiązania pomiędzy lokalnymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. W czasie trwania kampanii zapraszamy panie potrzebujące wsparcia do konsultacji ze specjalistami (bezpłatne) w ramach pełnionych dyżurów przez Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny, przemocy (MGOPS), które odbywają się w godz.: 16.00-19.30 w siedzibie Zespołu mieszczącej się  w kamienicy ul. Rynek 24. 


Organizatorem akcji jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, Komisariat Policji w Skawinie oraz Sąd Rejonowy w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich