Celem kampanii NO PROMIL NO PROBLEM jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Jednym z elementów akcji jest podpisanie "deklaracji odpowiedzialnego świadka/pasażera". Burmistrz Norbert Rzepisko jako pierwszy mieszkaniec Gminy Skawina swoim podpisem zadeklarował, że jeżeli będzie świadkiem sytuacji, w której nietrzeźwy kierowca zechce wejść do samochodu, to podejmie działania, które powstrzymają go przed jazdą. 

Deklaracja będzie znajdowała się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie. Każdy chętny może ją podpisać.

Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii NO PROMIL NO PROBLEM na terenie Gminy Skawina objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Projekt promuje włączanie się dzieci, młodzieży, dorosłych we współpracę z samorządami w przeciwdziałanie zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

Działania realizowane w ramach akcji:

  • przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o przekazane scenariusze NOP NOP
  • spotkania edukacyjne skierowane do rodziców z elementem edukacji wspierającej trzeźwość za kierownicą na podstawie przekazanych prezentacji (online/stacjonarne)
  • udział uczniów w warsztatach dla liderów młodzieżowych/ przedstawicieli samorządów uczniowskich. 
  • przygotowanie na terenie szkół tablic tematycznych z informacją o kampanii
  • konkursy NO PROMIL NO PROBLEM
  • profilaktyczne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli
  • kontrole kierowców pod względem trzeźwości prowadzone przez funkcjonariuszy policji
  • rozpowszechnienie i zbieranie DEKLARACJI pasażera/świadka
  • inne inicjatywy profilaktyczne podejmowane przez szkoły biorące udział w akcji.