Za nami trudna i niepopularna, lecz konieczna decyzja. Od 1 stycznia 2022 wejdzie w życie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady oraz odpady zielone pozostanie bez zmian. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wprowadzono ulgę w wysokości 6zł.

Decyzję o przyjęciu nowej stawki podjęła Rada Miejska na sesji, która odbyła się 24 listopada. Opłata za wywóz odpadów wyniesie 32 złote od osoby za odpady segregowane. Oznacza to wzrost o 4 zł. Ulga 3 zł/os za kompostowanie bioodpadów oraz odpadów zielonych pozostaje bez zmian. Dla osób i rodzin o najniższych dochodach od 1 stycznia zostanie wprowadzona ulga w wysokości 6 zł. Szczegółowych informacji dotyczących zwolnienia z części opłat udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Coraz więcej plastiku

Od kilku lat cały kraj boryka się z rosnącymi opłatami za wywóz śmieci. Setki miast i gmin w Polsce regularnie podnosi ceny za gospodarowanie odpadami. Problem nie omija także Gminy Skawina. Jednym z powodów jest rosnąca ilość produkowanych przez mieszkańców odpadów z tworzywa sztucznego. W 2018 r. były to 874 tony. W 2019 już 1019 ton. W 2020 były to 1123 tony. Według prognoz w 2021 r. ta liczba wzrośnie do 1243 ton. 

Ze wszystkich rodzajów odpadów, to właśnie utylizacja tworzyw sztucznych generuje największe koszty. Każda tona plastiku więcej ma szczególny wpływ na wzrost opłat. Dynamikę wzrostu ilości odbieranych tworzyw sztucznych w Gminie Skawina pokazuje poniższa grafika.


Mała konkurencja i rosnące ceny
„Rynek śmieciowy” został zmonopolizowany. W Małopolsce zajmuje się nim zaledwie kilka firm, które mogą swobodnie dyktować ceny. Podwyżki świadczonych usług przedsiębiorstwa argumentują rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, podwyżkami pensji, cen paliwa oraz prądu. Do organizowanych przetargów przeważnie startuje pojedynczy oferent, który dyktuje bardzo wysokie ceny. W praktyce każdy kolejny przetarg oznacza podwyżkę. Gmina musi wyłonić firmę zajmującą się gospodarką odpadami, gdyż w przeciwnym razie sterty śmieci zalegną we wszystkich możliwych miejscach.

W przetargu została wyłoniona firma, która w 2022 roku będzie odpowiadała za wywóz i utylizację śmieci. Na poniższej grafice znajduje się porównanie cen obowiązujących w 2021 roku oraz ustalonych w przetargu na 2022 rok.

System musi się bilansować
Zgodnie z przepisami prawa, system gospodarowania odpadami musi być samowystarczalny. Gmina nie może zarabiać ani tracić na odbiorze śmieci. Wyższe stawki firmy od 2022 roku sprawią, że system gospodarki odpadami przestanie być samowystarczalny i w przyszłym roku przyniesie stratę w wysokości prawie 1 mln 900 tys. zł. Podniesienie opłaty o 4 zł/os sprawi, że system wciąż będzie samowystarczalny, co pozwoli uniknąć w przyszłości radykalnego zwiększenia stawek.