Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane na terenie gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Realizacja projektów jest możliwa dzięki otrzymanemu wsparciu z funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Prezentowane projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria projektów dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia Blisko Krakowa: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło: LGD Blisko Krakowa