To ostatnia szansa na skorzystanie z dotacji w ramach programu Stop Smog (również dla osób, które już posiadają ekologiczne źródło ciepła).


Od 20.12.2021 r. rusza ostatni nabór do programu STOP SMOG. Wnioski na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację można składać do 28.02.2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń! Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Może obejmować przykładowo: ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich oraz inne zalecenia wskazane podczas oceny energetycznej. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi zawsze aż 90%. Oznacza to, że mieszkaniec będzie musiał zapłacić/odpracować tylko 10% całkowitych kosztów.


Aby wziąć udział w Programie należy spełnić wszystkie poniższe wymagania:

  1. Mieszkaniec składający wniosek musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współdziałania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa;
  • Mieszkaniec osiągał średni miesięczny dochód za rok 2020 na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1563 zł w gospodarstwie wieloosobowym (świadczenie 500+ oraz świadczenia pielęgnacyjne nie wliczają się do dochodu),
  • Mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe - to znaczy wartości dodatkowych działek (nie wliczając działki na której położony jest dom, którego dotyczy wniosek), samochodów, maszyn rolniczych, papierów wartościowych, środków zgromadzonych w banku lub innych przedmiotów wartościowych, nie przekraczają kwoty 53 000 zł.
  • Mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.
  • Ważną zmianą w stosunku do poprzedniego naboru jest fakt, że w budynku nie musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) jeśli mieszkaniec posiada już ekologiczne źródło ogrzewania np. kocioł gazowy może ubiegać się o termomodernizację budynku w ramach programu Stop Smog (bez wymiany kotła) pod warunkiem że spełnia pozostałe kryteria dostępowe.


Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony Powietrza pod adresem Skawina ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej). Innym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej lub pobranie go ze strony i złożenie w skrzynce umieszczonej przed wejściem do Urzędu lub w dzienniku podawczym pod adresem Skawina ul. Rynek 14.

Często potencjalnymi beneficjentami programu są osoby które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki i później ich rozliczaniem w innych programach pomocowych, dlatego zwracamy się w prośbą o przekazanie nam informacji o osobach do których, mimo naszych starań, taka informacja mogła nie dotrzeć lub które Państwa zdaniem potrzebują pomocy. Po przekazaniu takich informacji, będziemy bezpośrednio kontaktować się z mieszkańcem celem pomocy w wypełnieniu wniosku, również w miejscu jego zamieszkania.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony Powietrza pod adresem Skawina ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) lub kontaktu telefonicznego pod numerami: 12 277 01 68 / 12 277 00 14.

Link do zarządzenia 318.2021:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,2033885,zarzadzenie-nr-3182021-burmistrza-miasta-i-gminy-skawina-z-dnia-16-grudnia-2021-roku-w-sprawie-oglos.html

Wszelkich informacji związanych z realizacją programu STOP SMOG udzielą: ekodoradca Wojciech Badura 798 678 334 / 12 277 01 68 (w.badura@gminaskawina.pl) oraz Łukasz Fortuna 12 277 00 14 (l.fortuna@gminaskawina.pl). 

Pamiętajmy, że to od naszych działań zależy jakość i czystość powietrza, którym wszyscy oddychamy!

Z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina można zapoznać się tutaj.


Źródło: OP