Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line nt. „Zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych. Zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu”. 

Szkolenie będzie prowadzone za pomocą platformy Webex w czwartek, 10 lutego 2022 r. w godz. 09:00 - 14:00

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy do 7 lutego przesłać zgłoszenie na adres e-mail: krakowszkolenia@zus.pl. 

W zgłoszeniu proszę podać:

  1. adres e-mail (na który wyślemy zaproszenie),
  2. imię i nazwisko uczestnika/uczestników,
  3. nazwę firmy (opcjonalnie),
  4. numer telefonu do kontaktu.
  5. dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do ogłoszenia dla każdej osoby chętnej do udziału w szkoleniu.

W dniu szkolenia na wskazany przez Państwa adres e-mailowy będzie wysłany link do wydarzenia oraz instrukcja dołączenia do Webex Event. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o celach przetwarzania, podstawach prawnych, okresie przechowywania, odbiorcach danych, prawach związanych z przetwarzaniem, znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej, która jest załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
Każdy uczestnik szkolenia powinien, przed jego rozpoczęciem, zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (zał. Nr 1) oraz podpisać oświadczenie (zał. Nr 2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłać je na adres e-mailowy: krakowszkolenia@zus.pl. Podpisane oświadczenie jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.


Źródło: ZUS