Znamy wyniki dwóch kolejnych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych działających w gminie Skawina! NGO, które złożyły oferty do konkursów z zakresu organizacji wypoczynku zimowego oraz prowadzenia szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna, mogą już sprawdzić, jakie dofinansowania zostały przyznane w tym roku.

W ramach „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022” zostało już ogłoszonych 9 otwartych konkursów ofert - z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej, sportu, wypoczynku zimowego oraz funduszu wkładu własnego. 5 z nich zostało już rozstrzygniętych, NGO mogą już więc wykorzystywać środki z budżetu Gminy na realizację swoich działań. 

W tym tygodniu poznaliśmy wyniki następujących konkursów:

  • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna” w 2022 r. (szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ);
  • „Organizacja wypoczynku zimowego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego, sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina lub w formie półkolonii na terenie gminy Skawina” w 2022 r. (szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ).

Przypominamy, że wciąż trwają nabory:

  • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje” w 2022 r. - nabór trwa do 26 stycznia (szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ);
  • „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy - fundusz wkładu własnego” w 2022 r. (powierzenie realizacji zadania) - nabór w trybie ciągłym trwa do wyczerpania środków, maksymalnie do 17 października (szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ).


Źródło: PSW