Kolejna edycja programu Mój Prąd, która ruszy 15 kwietnia 2022 r. będzie realizowana w całkowicie nowej formule, która zakłada wsparcie nie tylko dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Dotacje uzależniono od modelu rozliczeń, według którego beneficjent (prosument) rozlicza się z wyprodukowanej energii. O ile kwestia nowych prosumentów, którzy wysłali zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej po 31.03.2022 r. jest jasna - będą rozliczali się w net-billingu i będą mogli skorzystać z dofinansowania, o tyle kwestia dotychczasowych prosumentów budziła wątpliwości - czy będą musieli zmienić system rozliczeń, aby otrzymać dofinansowanie. 

Choć regulamin programu nie został jeszcze opublikowany, to już wiadomo że prosument, który zgłosił swoją instalację do OSD po 1.02.2020 r.  będzie mógł skorzystać z dotacji w Mój Prąd 4.0 pod warunkiem, że przejdzie do systemu net–billingowego. Poziom dotacji będzie uzależniony od tego, czy inwestor skorzystał wcześniej z dofinansowania. Jeśli prosument nie korzystał z programu Mój Prąd 3.0, to jeśli przejdzie na net-billing, będzie mógł otrzymać 4 tys. zł na samą instalację PV lub 5 tys. zł jeśli oprócz fotowoltaiki będzie chciał zainwestować w dodatkowe urządzenia. Do tego będzie mógł otrzymać do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Na dodatkowe 3 000 zł będzie mógł liczyć przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.


W razie pytań prosimy o kontakt z ekodoradcami Referatu Efektywności Energetycznej Wydziału Ochrony Powietrza:

  • Dawid Kapusta  - inspektor, eko-doradca (projekt EKO-TEAM)
    e-mail: d.kapusta@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, pok. 1
  • Piotr Drzyżdżyk  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
    e-mail:      p.drzyzdzyk@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 014, kom.: 532 458 080, pok. 4
  • Aneta Błaszczyk  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
    e-mail:    a.blaszczyk@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, kom.: 882 353 455, pok. 1


Źródło : OP/ GLOBEnergia