W najbliższy piątek, 8 kwietnia w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie w godzinach 9:00-17:00 odbędzie się „Dzień Otwarty” połączony z mobilnym punktem informacyjnym dla społeczności ukraińskiej, która znalazła się na terenie gminy Skawina w związku z wybuchem wojny.

Podczas spotkania udostępniony zostanie mobilny punkt nadawania numerów PESEL oraz stanowisko do szczepienia przeciw COVID-19. Będzie to także kolejna okazja do zdobycia w łatwy sposób szeregu przydatnych informacji w zakresie: zdrowia i bezpieczeństwa, pomocy psychologicznej, oferty czasu wolnego, wsparcia dzieci i młodzieży, a także kwestii związanych z poszukiwaniem pracy i organizacją nauki w szkołach. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w niesienie pomocy na rzecz osób z terenu Ukrainy. 

Przy tematycznych stoiskach będzie można uzyskać informacje i wymienić się spostrzeżeniami m.in. w zakresie:

  1. pomocy rzeczowej przeznaczonej dla obywateli Ukrainy, dwujęzycznego punktu informacyjnego w ratuszu, ankiety dla wolontariuszy, wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy, grupy publicznej na Facebooku „Skawina dla Ukrainy”, funkcjonujących punktach zbiórki darów dla osób poszkodowanych przez wojnę, dyżurów dzielnicowych Policji;
  2. zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych, nawiązania kontaktu z nauczycielami ukraińskimi, którzy mogą w ramach wolontariatu uczestniczyć w zajęciach z ukraińskimi dziećmi;
  3. możliwości i zasad korzystania z pomocy medycznej/lekarskiej oraz wsparcia w zakresie bezpłatnych usług specjalistów tj. psychologa, prawnika;
  4. formalności związanych z zalegalizowaniem pobytu na terenie RP, korzystania z pomocy społecznej oraz rzeczowej w formie artykułów żywnościowych, środków higienicznych, czystości, ubrań, drobnych art. gospodarstwa domowego, korzystania z bazy lokalowej, informacje dotyczące zorganizowanych miejsc pobytu.
  5. oferty pracy i oferty czasu wolnego

Інформаційно-інтеграційна зустріч для української громади

Цієї п’ятниці, 8 квітня, у палаці «Сокуль» у міському парку у Скавіні час 9:00-17:00. відбудеться «День відкритих дверей», поєднаний з мобільним інформаційним пунктом для української громади, яка приїхала в ґміну Скавіна у зв'язку з війною. 

Під час зустрічі буде доступний мобільний пункт присвоєння номера PESEL негайно розмістити позицію для вакцинації проти COVID-19. а крім того, це буде ще одна можливість легко отримати низку корисної інформації у сферах: здоров'я, безпека, психологічна допомога, пропозиції вільного часу, підтримка дітей та молоді, а також питання, пов’язані з пошуком роботи та організацією навчання в школах. У зустрічі візьмуть участь представники всіх суб’єктів, які займаються наданням допомоги особам з території України.

На тематичних стендах можна буде отримати інформацію та обмінятися спостереженнями про різні питання, між іншими:

  1. матеріальна допомога для громадян України, двомовний інформаційний пункт у ратуші, анкети для волонтерів, психологічна підтримка громадян України, загальнодоступна група у Facebook «Skawina dla Ukrainy», діючі пункти прийому матеріальної допомоги для біженців, чергування районної поліції;
  2. правила прийому дітей до дитсадків та початкових шкіл, налагодження контактів з українськими вчителями, які можуть як волонтери брати участь у заняттях з українськими дітьми;
  3. можливості та правила користування медичною допомогою та підтримкою у сфері безкоштовних послуг спеціалістів - психолога, юриста;
  4. формальності щодо легалізації перебування на території Республіки Польща, використання соціальної та матеріальної допомоги у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та чистоти, одягу, дрібних побутових речей, користування житловою базою, інформація про організовані місця перебування.
  5. пропозиції роботи та вільного часу.